Karty pracy

Wiosna na wsi #1

Witajcie 🖐️ 🥰

,,Wiosna na wsi #1″ – 14 BEZPŁATNYCH kart 🐓🐷🐴 Karty powstały na potrzeby zdalnej edukacji. Starałam się, aby były kolorowe i zachęcające dzieci do pracy 😊❤

Poniżej znajdziecie krótki opis karty.

 1. Dopasuj zwierzęta do ich cieni – ćwiczenie percepcji i postrzegania.
 2. Policz zwierzęta i wpisz odpowiednią cyfrę – ćwiczenie matematyczne oraz percepcji.
 3. Znajdź co nie pasuje – ćwiczenie umiejętności logiczne myślenia, klasyfikowania.
 4. Połącz zwierzęta z przedmiotami – Ćwiczenie polegające na połączeniu linią ilustracji zwierząt z ilustracjami przedmiotów, które im odpowiadają.
 5. Narysuj odpowiednia ilość warzyw w grządce – ćwiczenie matematyczne oraz usprawniające rękę.
 6. Dorysuj drugą połówkę obrazka – ćwiczy umiejętność dostrzegania symetrii w rysunkach + nauka rysowania.
 7. Pokoloruj według wzoru – doskonalenie percepcji wzrokowej, orientacji przestrzenną i koncentracji uwagi.
 8. Pokoloruj odpowiednią ilość kartek – ćwiczenie matematyczne.
 9. Labirynt – ćwiczenie umiejętności koncentracji oraz grafomotorycznych.
 10. Wyklej owce watą, obok niej narysuj kwiatki – uprawnianie ręki.
 11. Wyklej plasteliną kropki na śwince – rozwijanie motoryki małej.
 12. Policz i pokoloruj odpowiednią ilość kropli – ćwiczenie matematyczne.
 13. Zaprowadź pojazd do celu – ćwiczenia grafomotoryczne.
 14. Malowanie tęczy – praca plastyczna z użyciem cukru.

Kochani możecie udostępniać moje materiały swoim uczniom, ale proszę o podpisanie autora 🥰

Poniżej załączam przedsmak 🐰🤫


Jeden Komentarz